Register

Create a new account.

At least one lowercase letter required.
At least one number required.
At least one special character required.
A minimum of 8 characters required.
I declare that I have read the rules and regulations and agree with their provisions.
I consent to the processing of my personal data, in accordance with the privacy policy.
KajSoft sp. z o.o. nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Niniejsza strona internetowa i zamieszczone na niej treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, zakładki, analizy itp.):
• ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
• ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
• ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).

INFORMATION ON INVESTMENT RISK

Carrying out CFD transactions, compared to other types of investments, carries a high level of risk, as the prices of instruments can turn sharply against you. For professional clients, possible losses may exceed the value of the deposit and involve additional fees. Retail clients may lose their invested funds. CFD trading may not be suitable for all investors, and we suggest all clients seek independent advice. You should make sure you understand the risks involved in this type of trading, and if in doubt, seek independent advice Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)