497 PLN

ST Expert - All Brocker

Skrypt do MT4 ułatwiający otwierania nowych pozycji. Umożliwia:

  • pokazujący bieżąco saldo na wybranym instrumencie finansowym
  • pokazuje saldo na podstawie wybranego okresu w historii, na aktualnie uruchomionym instrumencie finansowym
  • klawisz Buy / Sell po wybraniu którego otwierana jest pozycja z SL w lokalnym dołku plus sprzed plus 1 pies / w lokalnym szczycie plus 1 pipa. Volumen ustawiony jest automatycznie na podstawie wybranego procentowego ryzyka.
  •  klawisz umożliwiający jednym kliknięciem zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na wybranym instrumencie finansowym.
  •  klawisze Check Buy / Check Sell obliczający procent ryzyka i wielkość pipsów między aktualną cena a lokalnym dołkiem / szczytem.
  • klawisz dodania SL oraz TP do istniejących pozycji
  • opcja prowadzenia pozycji po formachach świecowych 

Wymagana konfiguracja MT4 do prawidłowego działania skryptu (menu Narzędia -> Opcje -> Strategie)
mt4 konfiguracja

Plik kopiujemy do katalogu otwartego z poziomu MT4 menu Plik -> Otwórz Folder Danych
a nastęnie podkatalogu .\MQL4\Experts\

UWAGA 1!
Cena robota na JEDEN numer rachunku MT4, bez ograniczeń dotyczących brokera.

UWAGA 2!
Skrypt przed zakupem można testować bez dodatkowych opłat na kontach demonstracyjnych MT4